Ngắn gọn

Cổng tò mò

Cổng tò mò

Nhìn kỹ vào các vòm này, Bạn có nghĩ rằng tất cả mọi người có cùng một đài phát thanh?

Giải pháp

Tất cả các cung trong hình ảnh này có cùng bán kính, mặc dù vòm trên có vẻ cong hơn so với hình dưới.