Thông tin

Hình bầu dục

Hình bầu dục

Nhìn vào hình ảnh. Bạn có nghĩ rằng nó được hình thành bởi hình bầu dục?

Giải pháp

Họ thực sự là những vòng tròn hoàn hảo.