Bài viết

Linh hồn

Linh hồn

Nhìn vào hình. Rõ ràng nó tạo thành một vòng xoắn ốc ...

Giải pháp

Nhưng nếu bạn nhìn kỹ bạn sẽ thấy rằng nó thực sự được hình thành bởi các vòng tròn đồng tâm.

Video: Rùng mình cảnh linh hồn rời khỏi thể xác. The Moment The soul leaves the body (Tháng Tám 2020).