Bài viết

Vấn đề cơ học

Vấn đề cơ học

Đặt hàng các họa tiết của hình ảnh để tạo thành một câu chuyện có ý nghĩa.

Trích xuất từ ​​trang acertijosymascosas.blogspot.com.es

Giải pháp

Trình tự đúng như sau:

1 D: Thợ máy đến chiếc xe tải bị hư hỏng với hộp công cụ.
Thứ 2 B. Sửa bánh trước. Một bánh xe khác ở phía sau. Cánh cửa cũng bị phá vỡ trở lại.
Thứ 3 G: Đặt bánh sau. Cánh cửa vỡ vẫn ở phía sau.
Thứ 4 C: Đặt cửa bên trái (bên phải vẫn không có vị trí). Chiếc ốp lưng kỳ diệu đã được sửa chữa.
5 A: Đóng và sửa cửa bên phải.
Thứ 6 F: Đặt gương chiếu hậu bên phải.
Thứ 7 I: Làm việc trên động cơ, mui xe vẫn còn trên trailer.
Thứ 8 H: Đặt mui xe.
Thứ 9 E: Điều chỉnh gương bên trong và rời đi.

Video: Vấn đề cơ bản của triết học: Mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của triết học Bản thể luận (Tháng Tám 2020).