Ngắn gọn

Đường dọc

Đường dọc

Bạn thấy hình minh họa với các đường thẳng đứng, nhưng ... Bạn có thể nhìn thấy hình ảnh ẩn?

Giải pháp

Càng đi xa, bạn sẽ càng thấy rõ hơn: Đó là một hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô.

Video: Dọc Đường Quảng Trị Phần 1- Ngọc Thủy- Đoan Trang đọc (Tháng Tám 2020).