Bình luận

Đường thẳng

Đường thẳng


Nhìn chằm chằm vào hai dòng ... bạn có nghĩ rằng chúng là các đường song song?

Giải pháp

Mặc dù chúng có vẻ không như vậy, nhưng chúng thẳng và hoàn toàn song song, điều xảy ra là đôi mắt của chúng ta đang lừa dối. Các đường mảnh dưới đáy rời khỏi vòng tròn màu đen gây ra ảo ảnh khiến chúng ta dường như hai đường kẻ dày nhất được ngăn cách bởi phần trung tâm.

Video: Toán lớp 2 trang 73: ĐƯỜNG THẲNG (Tháng Tám 2020).