Bài viết

Vấn đề của gà trống

Vấn đề của gà trống

Có một cái gì đó kỳ lạ về con gà trống này. Bạn có biết nó là gì không?

Trích xuất từ ​​trang www.smart-kit.com

Giải pháp

Chân quạ trong hình có một màng giữa các ngón tay Giống như vịt. Những con gà trống thực sự không có màng như vậy.