Bình luận

Rắn

Rắn

Nhìn con rắn này đi Bạn có quan sát bất cứ điều gì khác thường?

Giải pháp

Đó là một bàn tay sơn

Video: Thử Thách 24H Ngủ Chung Với Rắn Hổ MangLiving with King Cobra 24h challenge (Tháng Tám 2020).