Ngắn gọn

Nhân vật ẩn

Nhân vật ẩn

Nhìn kỹ vào hình ảnh bên phải và khám phá các nhân vật ẩn.

Những nhạc sĩ nổi tiếng ẩn trong hình ảnh là gì?

Giải pháp

Để xem dễ dàng, bạn có thể cố gắng tránh xa hình ảnh hoặc nhìn từ dưới màn hình. Bạn sẽ thấy khuôn mặt của ca sĩ nổi tiếng của The Beatles John lennon.