Chi tiết

Rồng chiến đấu

Rồng chiến đấu

Bạn thấy gì trong bản vẽ, hai con rồng chiến đấu hay khuôn mặt của một người phụ nữ?

Giải pháp

Đó là hiệu ứng quang học của bản vẽ, hình bóng của những con rồng tạo thành khuôn mặt của một người phụ nữ ở khu vực trung tâm.