Ngắn gọn

Động vật trong rừng

Động vật trong rừng

Trong quảng cáo này của hiệp hội WWF dành riêng cho việc bảo vệ thiên nhiên và thế giới động vật, hàng chục động vật bị ẩn giấu.

Bạn có thể tìm thấy tất cả?

Giải pháp

Chúng ta có thể tìm thấy hơn 20 loài động vật khác nhau. Từ phải sang trái:
Voi, voi con, vẹt, toucan, cú, tắc kè hoa, caiman, koala, koala cub, tarantula, lợn rừng, khỉ, đười ươi, lợn rừng khác, hổ, puma, rắn, alpacas, sói, cá sấu ...

Video: Video một số con vật sống trong rừng tiếng kêu và hình ảnh động vật sống trong rừng (Tháng Tám 2020).