Thông tin

Nhạc sĩ trên sân thượng

Nhạc sĩ trên sân thượng

Ở đây bạn có thể thấy một nhạc sĩ chơi trên mái nhà vào ban đêm trong thành phố, nhưng nhìn kỹ vào bản vẽ, mọi thứ có bình thường không?

Giải pháp

Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng những ngôi nhà ở xa hơn, chúng trở thành khuôn mặt của mọi người.