Bình luận

Khuôn mặt trên cây

Khuôn mặt trên cây

Trong số các nhánh của cây là một số khuôn mặt Bạn có biết làm thế nào để tìm thấy chúng?

Giải pháp

Tổng cộng có 10 khuôn mặt, ba trên tất cả có phần nhỏ hơn, năm khuôn mặt khác ở giữa và hai khuôn mặt rõ nhất bên dưới.