Thông tin

Người phụ nữ trong rừng

Người phụ nữ trong rừng

Bạn có thể nhìn thấy người phụ nữ trốn trong rừng?

Giải pháp

Trong hình ảnh tuyệt đẹp này của một khu rừng mùa đông, chúng ta có thể tìm thấy hình bóng khuôn mặt của một người phụ nữ chiếm toàn bộ phần trung tâm của bức ảnh. Hai nhánh của phần trên phân định đường viền mắt và một nhánh khác tập trung ở phần dưới sẽ đại diện cho miệng.

Như trong các hình ảnh khác thuộc loại này, tiếp cận hình ảnh giúp nhìn thấy khu rừng dễ dàng hơn so với phụ nữ. Tuy nhiên, khi chúng ta di chuyển đi và các chi tiết của bức ảnh bị mất, chúng ta có thể quan sát hình bóng của người phụ nữ dễ dàng hơn.