Bài viết

Thiên nga

Thiên nga

Trong bức ảnh này, chúng ta có thể thấy đầu của một con thiên nga, nhưng Bạn có nhận thấy điều gì lạ không?

Giải pháp

Nó thực sự là một bàn tay sơn.