Chi tiết

Hoa và hồ sơ

Hoa và hồ sơ

Trong hình ảnh này một số hồ sơ của người ẩn. Bạn có thể tìm thấy tất cả?

Giải pháp

Họ là 5 trong tổng số, hai ở phía bên phải quay sang trái, hai ở phía bên trái quay sang phải và một ở phía dưới trung tâm quay sang trái.