Ngắn gọn

Don Quixote

Don Quixote

Nhìn vào bản vẽ này của Don Quijote, có nhiều hơn nó dường như.

Giải pháp

Có nhiều khuôn mặt và hình ảnh có thể được nhìn thấy với một quan sát chi tiết.

Video: Why should you read "Don Quixote"? - Ilan Stavans (Tháng Tám 2020).