Bài viết

Màu xanh và màu xanh lá cây

Màu xanh và màu xanh lá cây

Có bao nhiêu màu khác nhau mà bạn nhìn thấy trong bản vẽ?

Giải pháp

Hình ảnh chỉ có ba màu. Những gì có vẻ là màu xanh lá cây hoặc màu xanh là cùng một màu. Sự thay đổi trong nhận thức xảy ra do mắt kết hợp các màu liền kề. Theo cách này, hình ảnh càng nhỏ hoặc chúng ta càng rời xa nó, hiệu ứng càng rõ ràng.