Ngắn gọn

Hoa hồng và cá heo

Hoa hồng và cá heo

Rõ ràng là trong hình ảnh này, một bông hồng xuất hiện, nhưng ...

Bạn có thể tìm thấy cá heo?

Giải pháp

Không dễ để nhìn thấy nhưng ngay phía trên trung tâm của bông hoa bạn có thể thấy bóng dáng cá heo.