Bình luận

Có bao nhiêu con hổ bạn nhìn thấy ở đây?

Có bao nhiêu con hổ bạn nhìn thấy ở đây?

Nhìn kỹ vào bức tranh và nói với tôi Bạn thấy bao nhiêu con hổ?.

Giải pháp

Trong hình ảnh ngoạn mục này, ngoài con hổ nằm trên mặt đất, bạn có thể tìm thấy một con khác chiếm thực tế toàn bộ hình ảnh và khuôn mặt của một bên thứ ba trên cây gần nhất.