Thông tin

Mặt giữa những viên đá

Mặt giữa những viên đá

Nhìn vào những viên đá trong bức tranh này, Bạn có thể nhìn thấy khuôn mặt họ che giấu?

Giải pháp

Bạn có thể thấy khuôn mặt của một người đàn ông ở giữa.