Bình luận

Tìm những con vật ẩn

Tìm những con vật ẩn

Phong cảnh yên bình này ẩn chứa vô số nhân vật.

Bạn có thể tìm thấy tất cả?

Giải pháp

Một người phụ nữ cưỡi con ngựa của mình ở trung tâm của hình ảnh. Một con gấu nhìn từ bầu trời và một con sói từ trên núi. Dưới đây, một con sư tử xem cảnh.