Bài viết

Đá và lỗ

Đá và lỗ

Hình ảnh này bạn nhìn thấy là gì, hình ảnh của một tảng đá có nhiều lỗ, hoặc có nhiều đá?

Giải pháp

Nó thực sự là một ảo ảnh quang học của Little Wild Horse Canyon ở Thung lũng Goblin (Utah). Cả hai bức ảnh là từ cùng một nơi, chỉ có một bức ảnh bị đảo lộn.