Ngắn gọn

Hai hình tam giác

Hai hình tam giác


Bạn có thể thấy 5 hình tam giác trong hình bên trái.

Có bao nhiêu hình tam giác có thể được tính trong một bên phải?

Giải pháp

47 hình tam giác có thể được tìm thấy