Chi tiết

Bạn có thể đếm được bao nhiêu hình tam giác?

Bạn có thể đếm được bao nhiêu hình tam giác?

Nhìn kỹ vào hình ảnh bên trái.

Bạn có thể đếm được bao nhiêu hình tam giác khác nhau?

Giải pháp

Có tổng cộng 27 hình tam giác, 16 của một hình vuông, 7 của bốn hình vuông, 3 của chín hình vuông và 1 hình tam giác chiếm 16 hình vuông.