Bình luận

Đếm các hình tam giác

Đếm các hình tam giác

Có bao nhiêu hình tam giác bạn có thể đếm trong hình này?

Giải pháp

Có tổng cộng 58 hình tam giác.