Bình luận

Bốn hình tam giác

Bốn hình tam giác

Làm thế nào bạn có thể tạo thành bốn hình tam giác đều giống nhau với sáu cây bút chì có cùng kích thước?

Giải pháp

Giải pháp duy nhất là hình thành một kim tự tháp cơ sở hình tam giác hoặc tứ diện đều.