Chi tiết

Các khối thông qua các khối

Các khối thông qua các khối

Chúng tôi có hai khối rắn giống hệt nhau, Có thể tạo một lỗ trên một trong các khối để khối khác có thể đi qua nó không?

Giải pháp

Giải pháp liên quan đến việc tạo một lỗ lớn hơn một chút so với chiều rộng của khối lập phương bằng cách nhìn vào nó từ một trong các đỉnh của nó, như trong hình, để khối khác có thể đi qua nó mà không gặp vấn đề gì.

Nếu chúng ta nhìn vào khối lập phương từ một trong các đỉnh của nó (nghĩa là với hình ảnh theo hướng của đường chéo chính; để rõ ràng, nó đã được vẽ một chút lệch) chúng ta sẽ thấy hình đính kèm, đó là một hình lục giác đều có cạnh là hình lục giác đều xô Cho hình chữ nhật chấm, BC có thể gần như chúng ta muốn theo đường chéo của một mặt và AB sẽ luôn lớn hơn cạnh bên. Do đó, bên trong nó phù hợp với một hình vuông có cùng cạnh với khối lập phương. Khoan nó theo hình vuông, một khối lập phương khác sẽ đi qua lỗ hoàn hảo.