Ngắn gọn

Bộ phận lập phương

Bộ phận lập phương

Chúng tôi có một khối lập phương đo tám đơn vị bên. Nếu chúng ta chia nó thành tám khối giống nhau,

Chiều dài của mỗi hình khối nhỏ hơn là gì?

Giải pháp

Chiều dài của mỗi hình khối là 4 chiếc, một nửa số đó của khối lập phương lớn.

Video: "Bí quyết nuôi con phát triển toàn diện" Phiên bản Vợ Người Ta (Tháng Tám 2020).