Bình luận

Kim tự tháp tiền xu

Kim tự tháp tiền xu

Hình ảnh cho thấy một kim tự tháp được làm bằng 10 đồng xu.

Bạn có biết làm thế nào để đảo ngược kim tự tháp để nó chỉ xuống bằng cách di chuyển chỉ 3 đồng tiền?

Giải pháp

Hình ảnh sau đây cho thấy giải pháp cho vấn đề. Ba đồng xu để lại ba khoảng đỏ đã được gỡ bỏ và chuyển đến vị trí mới của chúng. Ba đồng tiền lần lượt được phân biệt bởi viền đỏ bao quanh chúng.