Bình luận

Thêm xúc xắc

Thêm xúc xắc

Nhìn vào hình ảnh. Làm thế nào nhiều điểm của các khuôn mặt vẫn tiếp xúc với bảng cộng lại?

Giải pháp

Xúc xắc được sản xuất để khuôn mặt đối diện của họ thêm bảy. Trong trường hợp này, các mặt trên hiển thị các số 4, 2, 6, 1 và 4 nên các mặt đối diện sẽ là 7 - 4, 7 - 2, 7 - 6, 7 - 1 và 7 - 4 đó là 3, 5 , 1, 6 và 3 trong tổng số 18.