Thông tin

Nhân mã

Nhân mã

Chúng ta hãy xem bạn đang làm như thế nào trong thần thoại và toán học Hy Lạp.

Có bao nhiêu chi có 3 nhân mã?

Giải pháp

Nhân mã có 6 chi thì 3 nhân mã sẽ có 6 * 3 = 18 chi.