Bài viết

Trò chơi cờ vua

Trò chơi cờ vua

Chúng ta phải có bao nhiêu động tác khác nhau để bắt đầu một ván cờ?

Giải pháp

Ở đó 20 cách có thể Bắt đầu một trò chơi cờ vua: 16 cách khác nhau để di chuyển tám con tốt và 4 cách để di chuyển hai con ngựa.