Bình luận

Tam giác cân

Tam giác cân

Hai trong số các cạnh của một tam giác cân có kích thước 17cm và 8cm.

Bên thứ ba cao bao nhiêu?

Giải pháp

Nếu đó là một tam giác cân, thì bên còn thiếu phải đo giống như hình tam giác mà chúng ta đã biết. Vì hai cạnh 8cm và một trong 17cm không thể tạo thành một hình tam giác vì chiều dài tổng của hai cạnh nhỏ sẽ không đạt được để nối với cạnh lớn hơn, câu trả lời là 17cm.