Bài viết

Kỷ niệm của Ana

Kỷ niệm của Ana

Ba người bạn có cuộc trò chuyện sau đây trong ngày sinh nhật của Ana:

  • Beatriz: Sinh nhật của tôi là trong 15 ngày.
  • Carla: Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Beatriz, tôi biến họ 15 ngày sau bạn.
  • Ana: Bạn có nhận ra rằng cả ba ngày sinh đều rơi vào một ngày kỳ lạ không?

Sinh nhật các cô gái mấy ngày?

Giải pháp

Ngày duy nhất được thực hiện bằng cách thêm 15 ngày vào một ngày lẻ, chúng ta có một số lẻ khác và nếu thêm 15 ngày nữa, chúng ta có một ngày lẻ khác là ngày 31 tháng 1 của năm nhuận để ngày sinh nhật trong ba người bạn sẽ là:

Ana: ngày 31 tháng 1
Beatriz: ngày 15 tháng 2
Carla: ngày 1 tháng 3

Video: ĐÊM KỶ NIỆM KARAOKE ANA KARAOKE NHẠC SỐNG SONG CA (Tháng Tám 2020).