Chi tiết

Một bí ẩn của thời gian

Một bí ẩn của thời gian

Nếu ngày mai là ngày hôm qua, hôm nay sẽ gần với Chủ nhật như thể đó là ngày mai.

Hôm nay là ngày gì

Giải pháp

Hôm nay là chủ nhật