Chi tiết

Quầy thẻ

Quầy thẻ

Câu hỏi này có bao nhiêu chữ cái nếu chúng ta trừ chúng khỏi câu trả lời của bạn?

Giải pháp

Bản tuyên bố có 56 chữ cái. Câu trả lời đúng sẽ là Bốn mươi ba trong đó có 13 chữ cái và nếu chúng ta trừ chúng từ 56 thì chúng ta còn 43 chữ cái.

Video: HỎI&ĐÁP #10: Quầy thủ tục ưu tiên Sky Priority - Quay vlog mà ăn lắm thế? Yêu Máy Bay (Tháng Tám 2020).