Ngắn gọn

Nông dân

Nông dân

Nhìn kỹ vào bản vẽ này, bạn thấy gì ...? Bạn chắc chắn nhìn thấy hình người đàn ông đội mũ.

Giải pháp


Nhưng cũng có một con lừa, hãy nhìn lại vào hình ảnh: