Bình luận

Con của Miguel và Ángele

Con của Miguel và Ángele

Miguel và Ángele có 7 người con chung và một nửa trong số họ là con trai.

Làm thế nào điều này có thể xảy ra?

Giải pháp

Vì tuyên bố không áp đặt bất kỳ hạn chế nào đối với giới tính của nửa kia của trẻ em, cách duy nhất để biến điều này thành có thể là TẤT CẢ những đứa con của cặp vợ chồng là con trai, do đó, bất kỳ tỷ lệ nào trong tổng số trẻ em sẽ tương ứng với trẻ em nam, cho dù là một nửa, một phần ba hoặc bất kỳ phần nào khác.