Thông tin

Ly nước

Ly nước

Bạn có một ly đầy một nửa nước.

Làm thế nào bạn sẽ làm điều đó để có được không khí của nửa kia?

Giải pháp

Làm đầy phần còn lại của ly với nước.

Video: Uống Ly Nước Này Cả Đời Không Còn Lo HUYẾT ÁP CAO, Không Lo Tái Phát (Tháng Tám 2020).