Thông tin

Người bạn thân nhất của sư tử

Người bạn thân nhất của sư tử

Nhìn kỹ vào hình ảnh sau đây của một con sư tử. Bạn có thể tìm thấy con mồi của bạn?

Giải pháp

Để tìm bữa tối của sư tử, cần phải xoay hình ảnh: