Bài viết

Thủy thủ trẻ hay già

Thủy thủ trẻ hay già

Trong bức ảnh này, chúng ta thấy rõ khuôn mặt của một chàng trai trẻ. Nơi nào các thủy thủ cũ trốn?

Giải pháp

Để tìm nó, chỉ cần lật hình ảnh: