Bình luận

Các thủy thủ quan sát những gì?

Các thủy thủ quan sát những gì?

Trong hình ảnh này, chúng ta thấy một thủy thủ quét đường chân trời bằng ống kính gián điệp của mình để tìm kiếm thứ gì đó.

Bạn có thể cho tôi biết những gì bạn đang nhìn?

Giải pháp

Nếu chúng ta xoay bản vẽ, chúng ta thấy rằng nó ẩn hình bóng của người anh yêu.