Thông tin

Đèn giao thông bị hỏng

Đèn giao thông bị hỏng

Một nhân viên của dịch vụ bảo trì đèn giao thông thành phố nhận được cuộc gọi từ một người dân để thông báo rằng một trong những đèn giao thông điều chỉnh lối đi của ô tô trên đại lộ chính có đèn chiếu sáng. Người điều khiển trả lời cuộc gọi, hỏi người đối thoại của anh ta về việc ánh sáng được phát ra nhưng không may là người báo cáo vấn đề bị mù màu và không thể xác định màu sắc của ánh sáng không hoạt động. Tuy nhiên, anh ta nói với người điều khiển rằng đó là đèn ở đầu đèn giao thông.

Bóng đèn nào mà người điều khiển phải mang theo để sửa chữa đèn giao thông?

Giải pháp

Người điều khiển phải mang theo một bóng đèn trắng thông thường vì màu của mỗi đèn của đèn giao thông được xác định bởi kính bao phủ bóng đèn.