Bình luận

Trận đấu của Harry

Trận đấu của Harry

Hai anh em nói tiếng Anh rất thích các trò chơi logic. Harry đã tặng 9 trận đấu cho em gái của mình và thách thức cô sắp xếp chúng giống như 10.

Cô cho anh ta 6 trận đấu để sắp xếp như không có gì.

Giải pháp

Cô sẽ sắp xếp chúng hình thành TEN
Anh ấy thành lập NIX

Video: Các trận đấu của Harry Maguire đã diễn ra 2019 (Tháng Tám 2020).