Chi tiết

Những đồng xu

Những đồng xu


10 đồng xu được đặt trên bàn, cho đến khi chúng tôi có 3 hàng bốn đồng xu, bạn phải thay đổi vị trí chỉ hai trong số các đồng xu cho đến khi bạn nhận được 5 hàng 4 đồng tiền mỗi.

Bạn có thể có được nó?

Giải pháp

Với phân phối này, chúng tôi có mười đồng tiền được phân phối để chúng tôi có 5 hàng với 4 đồng tiền mỗi:

Video: Top 10 Sự Thật - Những Đồng Xu Giá Trị và Hiếm Nhất Trên Thế Giới (Tháng Tám 2020).