Ngắn gọn

Đằng sau bức tường vỡ

Đằng sau bức tường vỡ

Trong hình ảnh này, bạn có thể thấy rằng đằng sau bức tường vỡ có những phần còn lại của một nhà thờ Hồi giáo, Bạn có thấy điều gì lạ không?

Giải pháp

Bức tường vỡ chỉ là một hiệu ứng quang học được tạo ra bởi một bản vẽ.

Video: Lại Văn Sâm vỡ òa khi ban nhạc huyền thoại Bức Tường xuất hiện l Ký Ức Vui Vẻ (Tháng Tám 2020).