Thông tin

Chiếc đồng hồ bí ẩn

Chiếc đồng hồ bí ẩn

Một người bạn toán học của chúng tôi có một chiếc đồng hồ với những con số rất lạ, vì vậy chúng tôi đã hỏi anh ấy nó là gì, anh ấy nói: "Đồng hồ này có tất cả các số với các phép toán ba số mỗi số."

Anh ấy nói với chúng tôi rằng anh ấy cũng có một chiếc đồng hồ khác, trong đó giờ được chỉ định bằng các phép toán sử dụng ba ba cái mỗi cái.

Bạn có thể nhận được các số từ 1 đến 12 bằng cách sử dụng 3 ba không?

Giải pháp