Bài viết

Kết nối những ngôi nhà

Kết nối những ngôi nhà

Hình ảnh cho thấy ba ngôi nhà phải được kết nối với các dịch vụ điện và khí đốt. Để làm điều này, bạn phải vẽ một đường từ mỗi nhà đến từng dịch vụ mà không có bất kỳ đường nào đi qua.

Bạn có thể nghĩ ra cách nào để làm điều đó?

Giải pháp

Trò chơi là không thể giải quyết trên giấy phẳng. Một giải pháp khả thi là sử dụng giấy đục lỗ ... vì vấn đề không áp đặt các hạn chế đối với chúng tôi: