Ngắn gọn

Tìm kiếm 5002

Tìm kiếm 5002

Hôm nay ở trường, một người nào đó đã vẽ một phim hoạt hình của giáo viên toán trên bảng, và chống lại tất cả các tỷ lệ cược, tôi không thích nó. Vì thủ phạm chưa thú nhận, anh ta đã trừng phạt tất cả chúng tôi mà không rời đi cho đến khi chúng tôi giải quyết vấn đề sau:

Trong dãy số sau: 12345678910111213.

Ở vị trí nào 5002 sẽ xuất hiện lần đầu tiên?

Giải pháp

Vị trí xuất hiện là từ 2500 đến 2501… 249925002501…

Và các chữ số, nếu tôi không nhầm, là 8,891. Tôi đang về nhà